קושרים את החוטים באופן שווה

קושרים את החוטים באופן שווה